โรงพยาบาลสัตว์บางนา

ลดปวด เร่งการหายของแผล โรคผิวหนัง ช่องปากอักเสบ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ